Sheikh Khalifa Sports City -  Bahrain

Massar Children's Discovery Centre - Syria

FGB Arena - UAE